logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  VOREX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Nicola Ventafridda Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nước ý
  Khiếu nại

  Số dư của tôi trong nhà môi giới là hơn 9 triệu USD!

  Xin chào, tôi là Nicola Ventafridda và tôi có hai tài khoản VOREX (ban đầu là FXKOVNER): không. 684870 (với số dư là 8.849.549,09 USD) và không. 684873 (có số dư 395.200,00). Khi tôi cố gắng yêu cầu rút tiền từ các tài khoản, tôi được thông báo rằng tôi sẽ phải trả 10% thuế mà không có lý do gì (xem câu trả lời của ASIC về câu hỏi của tôi) và trên hết là số dư của cả hai tài khoản. Đính kèm là ảnh chụp màn hình bằng chứng cho các tuyên bố của tôi. Tôi tin rằng tôi có quyền thu hồi số tiền của mình và nộp thuế cho đất nước của tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  My balance in the broker is over 9M USD!
  Hi, I'm Nicola Ventafridda and I have two VOREX accounts (initially FXKOVNER): no. 684870 (with a balance of 8,849,549.09 USD) and no. 684873 (with a balance of 395,200.00). When I tried to ask to withdraw sums from the accounts I was told that I would have to pay 10% of taxes without any reason (see the ASIC's answer about my question) and above all on the balance of both accounts. Attached are the screenshots of the proofs of my statements. I believe I have the right to recover my sums and pay taxes to my country.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?

  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Lưu ý: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ mang mục đích tham khảo, không phải lời khuyên hay tư vấn giao dịch đầu tư. WikiFX không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.